Discord

Unete con 0 entrenadores!

Dittos

Aqui podras comprar cualquier ditto!

Ditto 100% IVS

9.99 EUR

Ditto Shiny 100% IVS

11.99 EUR

Facebook icon GitHub icon Linkedin icon Mastodon icon Instagram icon Pinterest icon YouTube icon Twitter icon Discord Twitch TikTok